Odkrywaj Św. Łazarz!
Wyrusz z nami w niesamowitą podróż po Łazarskim fyrtlu

Witamy na stronie poświęconej Questom Łazarskim!

Questy to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy, nauki, rozrywki i radości odkrywania.


Idea stworzenia questów jest tożsama z celami działania Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz, ktorymi są promocja osiedla św. Łazarz i popularyzacja wiedzy o osiedlu i jego historii, propagowanie rewitalizacji osiedla św. Łazarza ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych zabudowań, ciągów komunikacyjnych, parków i zieleni miejskiej, tworzenie inicjatyw społecznych na rzecz wspierania działalności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej i podejmowanie aktywnej działalności w tym zakresie, działalność wspomagająca wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży, działalność edukacyjna, zwłaszcza w zakresie promowania, propagowania zdrowego stylu życia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, wzbogacanie zasobów sieci internet, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między osobami i instytucjami zainteresowanymi, prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej, w tym aktywizacja osób 50+ i osób z niepełnosprawnością, działanie na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego, działalność kulturalna, działalność wydawnicza, działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie, działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Życzymy dużo zabawy i do zobaczenia w terenie!


 
Partner wydarzenia Patronat medialny

Projekt finansowany przez Miasto Poznań ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz