Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest osobiste przebycie i ukończenie questu.

Aby otrzymać zaświadczenie, Uczestnik przesyła na adres e-mail questy.lazarskie@vp.pl zgłoszenie, zawierające:

1. imię i nazwisko;
2. adres e-mail
3. skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej krzyżówki, zawierające dodatkowo imię i nazwisko uczestnika.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Zaświadczenie”.

Organizator dokonuje weryfikacji nadesłanego zgłoszenia poprzez sprawdzenie:
a) prawidłowości podanego hasła głównego przebytego questu;
b) prawidłowości pozostałych haseł krzyżówki;
W razie braków w zgłoszeniu (np. brak załączników, uszkodzone pliki), Organizator mają prawo odmówić wydania zaświadczenia.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora, uczestnik w ciągu 7 dni roboczych otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie questu.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj.


Projekt finansowany przez Miasto Poznań ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja